Wyświetlenie artykułów z etykietą: gmo

piątek, 09 grudzień 2011 14:34

Dyskusje o GMO

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz sekretarz stanu Kazimierz Plocke spotkali się dziś z przedstawicielami środowisk reprezentujących producentów zbóż, pasz i przetwórstwa spożywczego.

Oznaczone pod
czwartek, 08 grudzień 2011 13:30

Trzy odmiany rzepaku GM nadal w obrocie

W roku 2007, po wygaśnięciu okresu dopuszczenia do rynku unijnego trzech odmian rzepaku modyfikowanego genetycznie (MS1RF1, MS1RF2 i Topas19/2) ustalono dla nich nowy okres dopuszczenia do tego rynku na kolejne 5 lat.

Oznaczone pod
wtorek, 15 listopad 2011 08:43

Luki w prawie dotyczącym GMO

Komisja opublikowała dwa sprawozdania z oceny prawodawstwa UE w zakresie GMO, które zostały przygotowane przez niezależnych ekspertów z udziałem zainteresowanych stron.

czwartek, 10 listopad 2011 08:31

„Naturalny", „organiczny" czy „oryginalny"?

Gabinet Ministrów Ukrainy przygotował i przekazał do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą Ukrainy projekt ustawy przewidujący doprecyzowanie zasad umieszczania informacji na opakowaniach artykułów spożywczych wprowadzanych do sprzedaży na Ukrainie.

poniedziałek, 07 listopad 2011 14:17

Miód z GMO nie taki szkodliwy

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz - EFSA jednoznacznie orzekł, że miód zawierający zanieczyszczenia z pyłku pochodzącego z kukurydzy GMO MON 810 nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego – informuje FAMMU/FAPA.

piątek, 28 październik 2011 12:19

Dobry kierunek GMO

– Jak wynika z dwóch niezależnych sprawozdań oceniających prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), cele przepisów w tej dziedzinie cieszą się szerokim poparciem, a niedawne inicjatywy legislacyjne Komisji idą we właściwym kierunku.

środa, 28 wrzesień 2011 08:22

Specjalne znakowanie produktów z GMO?

Państwowa Inspekcja Ukrainy ds. Ochrony Praw Konsumentów inicjuje wprowadzenie zmian do przepisów w zakresie znakowania produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane organizmy. W szczególności Inspekcja proponuje wprowadzić obowiązek oznaczania wszystkich artykułów żywnościowych informacji o zawartości w nich genetycznie modyfikowanych organizmów nie zależnie od poziomu zawartości tych organizmów w produktach.

Dokładnie 9 września tego roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, Minister Marek Sawicki uczestniczył w Konferencji "Żywność i żywienie w XXI wieku" (Food and nutrition in 21st century).

wtorek, 13 wrzesień 2011 12:53

Polski apel o współpracę UE w sprawie GMO

Czy Europa opowie się za swobodą krajów członkowskich w sprawie zakazu upraw GMO na swoim terytorium? Ministerstwo Środowiska w ramach prezydencji zwraca się z prośbą do ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej o zaangażowanie w porozumienie. Kolejne posiedzenie grupy roboczej zajmującej się tą kwestią odbędzie się 15 września w Brukseli.

Portal Wikileaks podał do publicznej wiadomości treść depeszy, z której jasno wynika, że Ambasada USA w Polsce próbowała przekonać polskich rolników i lokalnych liderów do stosowania roślin GMO.

Strona 1 z 4