Wyświetlenie artykułów z etykietą: grunty rolne

czwartek, 22 wrzesień 2011 13:30

Ukraina: Batalia o rynek ziemi

Komitet ds. Rolnictwa Rady Najwyższej Ukrainy przedstawił swoją opinię odnośnie rozpatrywanych aktualnie przez ukraiński parlament projektów ustaw „O rynku ziemi". W ocenie przedstawicieli tego Komitetu żaden z rozpatrywanych projektów ustawy (rządowy oraz dwa zgłoszone przez parlamentarzystów) na dzień dzisiejszy nie jest gotowy do ostatecznego głosowania w Radzie Najwyższej Ukrainy (przy czym za najbardziej dopracowany, ale nadal wymagający uznany został projekt rządowy, pozostałe dwa projekty zostały odrzucone).

piątek, 16 wrzesień 2011 10:03

Ukraina: Nie wolno kupić i trzeba płacić

Rada Najwyższa Ukrainy rozpoczęła obrady nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Na dzień dzisiejszy parlament podtrzymał podstawową normę prawną tej ustawy zakładającą wprowadzenie zakazu sprzedaży ziemi przedsiębiorstwom zagranicznym oraz obcokrajowcom oraz uchwalił normę zakładającą wprowadzenie opłaty w przypadku nastąpienia zmiany celowości wykorzystania ziemi.

Władze Ukrainy uchwaliły nowe przepisy regulujące funkcjonowanie państwowego kadastru ziemi. Uchwalona ustawa „O państwowym kadastrze ziemi" reguluje szczegółowo tryb prowadzenia kadastru ziemi - odrębnego, nie powiązanego z obecnie działającym państwowym rejestrem praw do nieruchomości, systemu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje o całości gruntów na Ukrainie.

czwartek, 04 sierpień 2011 09:44

Ceny państwowych gruntów drgnęły

Według najnowszych danych średnia cena gruntów w II kwartale 2011 r. wyniosła 16 721 zł za 1 ha. W porównaniu do I kw. 2011 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 1564 zł, czyli o 10,3 proc. Natomiast porównując II kwartał 2011 r. do II kwartału 2010 r. cena jest wyższa o 1841 zł, czyli o 12,4 proc.

Dział: Nieruchomości
środa, 27 lipiec 2011 13:31

Wielkopolskie dworki znalazły właścicieli

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu sprzedał w I połowie 2011 r. dwa obiekty zabytkowe: zespół dworsko-parkowo-folwarczny w Jarosławkach (gm. Książ Wielkopolski) oraz zespół pałacowo-parkowy w Koninie (gm. Lwówek).

Dział: Nieruchomości
czwartek, 21 lipiec 2011 07:04

Chcesz kupić ziemię na Ukrainie? To masz pecha

Rada Najwyższa Ukrainy rozpatrzy projekty ustaw „O rynku ziemi". Jeden z projektów tej ustawy, przygotowany przez grupę parlamentarzystów, przewiduje zakaz nabywania ziemi przez obcokrajowców, a w przypadku otrzymania jej w spadek - obowiązkowego jej odsprzedaży w ciągu jednego roku.

Dział: Nieruchomości

Rada Najwyższa Ukrainy rozpatrzy projekt ustawy „O rynku ziemi". Projekt tej ustawy, przygotowany przez grupę parlamentarzystów, przewiduje zakaz nabywania ziemi przez obcokrajowców, a w przypadku otrzymania jej w spadek - obowiązkowego jej odsprzedaży w ciągu jednego roku.

wtorek, 05 lipiec 2011 09:52

Promowanie cennych gruntów w łódzkim

W poniedziałek 4 lipca 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Wspólna oferta inwestycyjna Gmin czynnikiem rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego", której przewodniczył Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Dział: Nieruchomości
piątek, 24 czerwiec 2011 07:47

Agencja zasiliła państwo o 1 mld 23 mln zł

W ostatnią środę. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu państwa 1 mld 23 mln zł. W całym 2011 roku Agencja odprowadzi do państwowej kasy ponad 2,5 mld zł. Jest to najwyższa kwota w 20-letniej historii Agencji, jaką ANR ma wpłacić do budżetu w ciągu zaledwie 12 miesięcy.

Dział: Nieruchomości
piątek, 17 czerwiec 2011 06:26

Hojny dar dla wielkopolskich gmin

W pierwszym półroczu 2011 roku Oddział Terenowy ANR w Poznaniu nieodpłatnie przekazał pod inwestycje sześciu wielkopolskim gminom niemal 6 ha gruntów o łącznej wartości prawie 810 tys. zł.

Dział: Nieruchomości
Strona 2 z 4