Wyświetlenie artykułów z etykietą: krir

poniedziałek, 30 styczeń 2012 08:38

KRIR w sprawie problemów związanych z obrotem gruntami

W związku z procesem wdrażania w życie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych docierają sygnały o pojawiających się problemach związanych z obrotem gruntami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z którymi spotykają się producenci rolni.

poniedziałek, 16 styczeń 2012 09:31

KRIR prosi o zawieszenie zaliczek kar

W związku z faktem, iż w nowym roku kwotowym produkcji mleka, który rozpoczyna się pierwszego kwietnia br. - po dwuletniej przerwie - na nowo zaczną obowiązywać zaliczki kar dla rolników, którzy przekroczyli swoje limity produkcji mleka, 13 stycznia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne zawieszenie pobierania od producentów należnych wkładów na rzecz opłaty z tytułu nadwyżek.

wtorek, 10 styczeń 2012 12:21

Prezes KRIR do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń

Prezes KRIR wyraził swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy odnośnie opłacania składki zdrowotnej przez rolników.

wtorek, 20 grudzień 2011 12:47

Inteligentny i trwały rozwój gospodarczy

8 posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się dnia 8 grudnia 2011 r. w Brukseli z udziałem przedstawicieli Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich oraz Instytucji Zarządzających Państw Członkowskich jak również organizacji działających w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich.

Oznaczone pod
wtorek, 20 grudzień 2011 08:14

KRIR walczy o warunki WPR dla rolników

Aktualnie mają miejsce konsultacje z ekspertami, organizacjami rolniczymi i społecznymi, co do rozwiązań prawnych w zakresie WPR 2014-2020. Zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, w tym dla realizacji tak istotnych wspólnotowych celów jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważony rozwój całej UE.

Oznaczone pod
czwartek, 08 grudzień 2011 09:40

III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jak poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, 6 grudnia br. w Warszawie miało miejsce III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji.

29 listopada br. w Budapeszcie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Słowacką Izbą Rolno - Spożywczą.

piątek, 04 listopad 2011 14:31

KRIR udekorowana orderem

26 października br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ordery osobom zasłużonym dla rolnictwa – członkom samorządu rolniczego. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał minister Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dzięki swojej aktywności na forum Komitetów Copa-Cogeca, Krajowa Rada Izb Rolniczych, jako pełnoprawny członek Komitetu Copa, została wybrana na lidera projektu do organizacji odbywającej się co 2 lata, a co 4 lata w Europie, Konferencji Rolniczej Ameryka Północna-Unia Europejska.

piątek, 26 sierpień 2011 08:28

Prezes KRIR z wizytą w Budapeszcie

W dniach 22-23 sierpnia br. w Budapeszcie miało miejsce spotkanie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyny Szczepaniak z przedstawicielami Węgierskiej Izby Rolniczej.

Strona 1 z 4