Wyświetlenie artykułów z etykietą: krus

KRUS został strategicznym partnerem IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

środa, 11 styczeń 2012 14:28

Artur Brzóska nowym prezesem KRUS

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał z dniem 5 stycznia 2012 r. Pana Artura Brzóskę na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Oznaczone pod

Do 29 lutego 2012 r. KRUS przekaże wszystkim rolnym emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Dział: Komunikaty
środa, 21 grudzień 2011 14:37

KRUS plus modernizacja i nowoczesne zarządzanie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył dziś w konferencji pt. „KRUSplus – modernizacja i nowoczesne zarządzanie". Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała to spotkanie w celu zaprezentowania stanu wdrażania projektów, które zapewniają funkcjonowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników według najwyższych standardów e-administracji.

Oznaczone pod
środa, 21 grudzień 2011 09:37

KRUS się unowocześnia

Zarządzanie zmianą w eAdministracji, interoperacyjność, consulting i outsourcing, źródła finansowania innowacyjnych projektów w sektorze usług publicznych – to niektóre tematy z konferencji podsumowującej współdziałanie KRUS z Bankiem Światowym w ramach finalizowanego w br. Komponentu A PPWOW, pod kierunkiem jednostki zarządzającej - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

czwartek, 15 grudzień 2011 08:58

Wymiar miesięcznej składki w I kwartale 2012 r.

Składka, samofinansująca w KRUS świadczenia z ubezpieczenia wymienionego w tytule, zostaje utrzymana w kwocie obowiązującej na IV kwartał, tj. w wysokości 42 zł.

czwartek, 01 grudzień 2011 11:20

Składki od ha? KRIR się nie zgadza

W nawiązaniu do expose wygłoszonego przez Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada br., w części dotyczącej spraw wsi, 28 listopada br. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, reprezentując z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych interesy wszystkich polskich rolników, przekazał Premierowi RP stanowisko w omawianych kwestiach.

czwartek, 24 listopad 2011 12:28

Bałagan, maszyny i agresywna krowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20.12.1990 r. jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej. Prowadzi także działalność prewencyjną na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników.

Podsekretarz stanu Andrzej Butra 4 listopada br. przebywał z wizytą w Strzelcach Opolskich. Wiceminister rolnictwa uczestniczył w oddaniu do użytku nowego budynku Placówki Terenowej KRUS.

poniedziałek, 17 październik 2011 11:07

Wypadkowe rolnictwo – cała prawda o odszkodowaniach

W I półroczu 2011r. zgłoszono do KRUS 12 588 zdarzeń wypadkowych, w porównaniu do I półrocza 2010 r. o 548 (4,2%) mniej. Nie wszyscy jednak otrzymali pomoc. Decyzje odmowne podjęto wobec 4 870 spraw, w porównaniu I półrocza 2010 r. wydano ich o 489 (9,1%) mniej.

Strona 1 z 4