Wyświetlenie artykułów z etykietą: porozumienie

Komitety Copa-Cogeca uznały, że porozumienie zawarte przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę odnośnie przyszłości sektora mlecznego to krok w dobrym kierunku.

29 listopada br. w Budapeszcie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Słowacką Izbą Rolno - Spożywczą.