Wyświetlenie artykułów z etykietą: spotkanie

Na zaproszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, w związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej, do Sopotu przybyły delegacje wszystkich agencji zajmujących się wypłacaniem pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w 27 krajach wspólnoty.

Oznaczone pod
środa, 21 wrzesień 2011 09:44

Spotkanie Marka Sawickiego z Jimem Paicem

Wczoraj w Londynie odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z ministrem rolnictwa i żywności Wielkiej Brytanii Jimem Paicem, poświęcone przyszłości WPR po roku 2013. Spotkanie było kontynuacją rozmów ze stroną brytyjską na szczeblu ministerialnym oraz eksperckim w ramach Polsko-Brytyjskiej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa.

Oznaczone pod
wtorek, 20 wrzesień 2011 10:11

Polska Wieś – europejskie wyzwania

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w spotkaniu z sołtysami powiatu płockiego, które odbyło się 16 września w Soczewce. Seminarium pod hasłem ,,Polska Wieś – europejskie wyzwania'' zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego.

piątek, 16 wrzesień 2011 08:42

Co z polsko-rosyjską wymianą produktami rolnymi?

Minister Marek Sawicki, przy okazji targów POLAGRA FOOD, spotkał się 11 września w Poznaniu z zastępcą ministra rolnictwa Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Czernogorowem. Minister podziękował stronie rosyjskiej za dotychczasową współpracę oraz przyjęcie zaproszenia do wizyty na targach POLAGRA.

Minister Marek Sawicki spotkał się przy okazji targów POLAGRA FOOD z Ministrem Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii Vasile Bumacovem. Polskiemu ministrowi towarzyszyli m.in. podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz oraz prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik.

W czasie nieformalnego posiedzenia ministrów rolnictwa UE, które odbyło się w dniu dzisiejszym w Polsce, europejscy liderze w dziedzinie rolnictwa położyli nacisk na wzrastające znaczenie europejskiej polityki promocji produktów rolnych.

wtorek, 13 wrzesień 2011 08:28

Co zwiedzili Ministrowie?

Nieformalne posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbywa się w dniach 11 - 13 września rozpoczęło się wczoraj od wizyty w terenie. - Chcę pokazać moim unijnym kolegom, jak piękne i bogate jest nasze rolnictwo, jak dobra jest nasza żywność produkowana na bazie rodzimych surowców wytwarzanych w zgodzie z naturą i w poszanowaniu środowiska – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki witając przybyłych do Wrocławia unijnych ministrów rolnictwa.

piątek, 09 wrzesień 2011 06:52

XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy

Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz uczestniczył wczoraj w plenarnej sesji inauguracyjnej XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy, a następnie w sesji ministrów rolnictwa. Zabierając głos podsekretarz stanu stwierdził, że „Europa potrzebuje Wspólnej Polityki Rolnej promującej rozwój, a nie stagnację rolnictwa i powinna wyraźniej niż obecnie dążyć do poprawy konkurencyjności sektora rolnego na rynku międzynarodowym".

W poniedziałek odbyło się w Warszawie międzynarodowe seminarium poświęcone „Funkcjonowaniu instytucji zarządzających państwowymi gruntami rolnymi w krajach Unii Europejskiej", zorganizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Było ono elementem kalendarza międzynarodowych spotkań w związku z objęciem przez Polskę w drugiej połowie 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Dział: Nieruchomości

W dniach 11 – 13 września we Wrocławiu odbędzie się Nieformalne spotkanie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa organizowane przez polską prezydencję w Radzie UE, któremu przewodniczył będzie Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona 5 z 16