Wyświetlenie artykułów z etykietą: zbiory zbóż

piątek, 27 styczeń 2012 10:26

W 2012 Unia odnotuje wyższe zbiory?

Autorzy wydanego 19 stycznia br. raportu Strategie Grains utrzymali swoją dotychczasową prognozę zbiorów zbóż w UE w kolejnym sezonie 2012/2013. Według ich szacunków wyniosą one blisko 290 mln t, wobec 285 mln t zebranych w sezonie bieżącym.

piątek, 23 grudzień 2011 10:21

Pierwsze prognozy zbiorów w 2012 roku

W ostatni czwartek francuska agencja analityczna Tallage po raz pierwszy opublikowała w raporcie Strategie Grains prognozy zbiorów zbóż w 2012 r. w UE. Wynika z nich, iż zbiory we Wspólnocie wzrosną w skali roku o 6 mln t (2%) do 290 mln ton.

czwartek, 22 grudzień 2011 09:29

Zboża – raport ze zbiorów w 2011 r.

Według wyników badania „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich" przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. oraz sprawozdawczości z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej powierzchnia uprawy zbóż ogółem (zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi zbożowymi) wyniosła około 7,8 mln ha i była większa od ubiegłorocznej o 2,2%, natomiast mniejsza o 7,1% od średniej powierzchni z lat 2001-2005.

wtorek, 20 grudzień 2011 12:59

Ile zebraliśmy zbóż? Podsumowanie roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r. Ocenił także jakie czynniki miały wpływ na tegoroczne uprawy.

środa, 14 grudzień 2011 11:41

Ile zboża w końcu zebrała Ukraina?

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy ogłosiło ostateczną informację na temat zbiorów zbóż na Ukrainie w 2011 r. Według słów Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy M. Prysiażniuka, tegoroczny łączny poziom produkcji zbóż na Ukrainie wyniósł 55 mln ton.

Oznaczone pod
piątek, 25 listopad 2011 13:22

Ile zboża zebraliśmy?

Według autorów najnowszego raportu Srtategie Grains opublikowanego 17 listopada br. całkowita produkcja zbóż w Polsce w bieżącym sezonie 2011/2012 wyniosła 25,33 mln t, z czego 8,7 mln t stanowiła pszenica, 4,09 mln t pszenżyto, żyto 2,45 mln t, a kukurydza 2,15 mln ton.

czwartek, 20 październik 2011 13:26

Światowe zbiory soi mogą być niższe

Według USDA światowe zbiory soi w sezonie 2011/2012 będą o 2% niższe od tych z sezonu poprzedniego Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w swoim najnowszym raporcie z 12 października br. prognozuje, że w sezonie 2011/2012 światowe zbiory soi wyniosą 258,6 mln t.

Oznaczone pod
środa, 28 wrzesień 2011 12:33

Jak ze zbiorami wyglądają nasi sąsiedzi?

Ministerstwo Polityik Rolnej i Żywności przedstawiło informacje o wielkości zbiorów określonych roślin uprawnych na Ukrainie.

Oznaczone pod
piątek, 26 sierpień 2011 10:03

Ile zbiorą zbóż w Rosji?

Pod koniec żniw prognozy poszczególnych agencji oraz rządu odnośnie wielkości zbiorów zbóż w Rosji zaczynają się do siebie zbliżać. Jak podaje serwis BlackSeaGrain według rosyjskiego resortu rolnictwa zbiory w kraju w sezonie 2011/2012 osiągną poziom 87-90 mln t, co jest zgodne z szacunkami moskiewskiej firmy konsultingowej SovEcon.

środa, 10 sierpień 2011 09:04

Zbiory zbóż opóźniają się

Z informacji przekazanych przez Sparks wynika, iż według stanu na 31.07-02.08.2011 r., zbiory zbóż w kraju są opóźnione.

Oznaczone pod
Strona 1 z 3