Wyświetlenie artykułów z etykietą: ziemia

poniedziałek, 16 styczeń 2012 11:41

Nieruchomości w cenie. Agencja zadowolona

Rok 2011 był dla Agencji Nieruchomości Rolnych dobry i ważny. Przede wszystkim widoczny stał się efekt prac na rzecz przyspieszenia prywatyzacji państwowej ziemi, jakie realizowane są od kilku lat.

Dział: Nieruchomości

Rada Najwyższa Ukrainy - po dopracowaniu przez Komitet ds. Rolnych Rady Najwyższej Ukrainy projektu ustawy „O rynku ziemi" - rozpoczęła rozpatrywanie tego dokumentu. Ukraiński parlament odrzucił jedną z zaproponowanych poprawek do projektu ustawy, zakładającą przedłużenie do 1 stycznia 2013 r. aktualnie obowiązującego na Ukrainie moratorium na obrót ziemią rolną.

wtorek, 08 listopad 2011 12:39

Ile ziemi sprzedała Ukraina?

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zasobów Ziemskich przedstawiła informacje na temat sprzedaży działek będących własnością państwową lub samorządową po 9 miesiącach 2011 r.

Oznaczone pod
wtorek, 08 listopad 2011 08:27

Grunty jednak drożeją

Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w III kwartale 2011 r. wyniosła 17 114 zł za 1 ha. W porównaniu do II kw. 2011 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 393 zł, czyli o 2,3%, a w stosunku do I kwartału br. o 1957 zł, czyli o 12,9%.

Dział: Nieruchomości
wtorek, 05 lipiec 2011 08:54

Ukraińskie ograniczenia w zakupie ziemi

Minister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy M. Prysażniuk przedstawił dodatkowe informacje w sprawie założeń projektu ustawy regulującej obrót ziemią rolną na Ukrainie.

Dział: Nieruchomości

Wraz z nieznaczną poprawą sytuacji gospodarczej w kraju, ale przede wszystkim poprawą koniunktury w rolnictwie, szczególnie na rynku zbóż, pojawiły się symptomy ożywienia również na rynku gruntów, a ceny w I kw. 2011 r. zanotowały istotne roczne wzrosty.

Dział: Nieruchomości

Litwa uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na przedłużenie okresu przejściowego, podczas którego nie wolno będzie sprzedawać ziemi rolnej obcokrajowcom. Obecnie zakaz będzie obowiązywał do 1 maja 2014 r.

Oznaczone pod
poniedziałek, 04 kwiecień 2011 06:33

Grunty na naukę jazdy

Dzięki przekazanym nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntom (0,5 ha), Gmina Płońsk wspólnie z policją wybuduje miasteczko ruchu drogowego. Odbywać się tam będą egzaminy na kartę rowerową oraz turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział: Nieruchomości
Oznaczone pod

 

Rok 2010 był rekordowym pod względem przychodów ze sprzedaży gruntów nierolnych, w tym szczególnie inwestycyjnych. Po raz pierwszy w historii Agencja z ich rocznej sprzedaży osiągnęła przychody na poziomie 287 mln zł za 1586 ha. Jest to o 19 mln więcej niż w roku 2008, dotychczas uważanym za najlepszy, kiedy Agencja sprzedała 1644 hektary za 268 mln zł. Grunty ANR cieszą się ogromnym powodzeniem.

Dział: Nieruchomości
środa, 09 luty 2011 12:37

ANR: Ceny gruntów rolnych wyhamowały

 

Według najnowszych danych podanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, średnia cena gruntów rolnych w 2010 roku wyniosła 15 125 zł za 1 ha. W porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to średnia cena transakcyjna wyniosła 14 932 zł, nastąpił wzrost jedynie o 1,3 proc. Tym samym wszystko wskazuje na to, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami cena gruntów rolnych uległa stabilizacji.

 

Dział: Nieruchomości