Wyświetlenie artykułów z etykietą: zmiany

poniedziałek, 28 listopad 2011 14:24

Zmiany w Odtwarzaniu potencjału produkcji leśnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 listopada 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział: Komunikaty
czwartek, 03 listopad 2011 13:10

Zmiany w prawie energetycznym weszły w życie!

Przypominamy, że w dniu 30 października br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208).

Dział: Komunikaty
piątek, 28 październik 2011 10:44

Korzystne zmiany w zasadach udzielania kredytów

Jednym z rodzajów pomocy jakiej ARiMR udziela rolnikom jest spłacanie za nich części zaciągniętego kredytu bankowego udzielanego na inwestycje w gospodarstwach. Jest to pomoc w ramach linii kredytowej o symbolu CSK (częściowa spłata kapitału).

3 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 209, poz. 1247).

Dział: Komunikaty

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w warunkach uczestnictwa w mechanizmach „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wprowadzono zapisy dotyczące odstąpienia przez ARR od egzekwowania wymogu wydatkowania przez beneficjenta do 30.09.2011 r. środków finansowych na realizację inwestycji objętych umową.

wtorek, 04 październik 2011 06:15

Biogaz: Zmiany w prawie energetycznym!

Przypominamy, że w dniu 29 września br. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208).

poniedziałek, 19 wrzesień 2011 12:51

Nowe wymagania dla biokomponentów

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie m.in. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzono przepisy, na mocy których począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. wytwórcy biokomponentów będą zobowiązani do składania w ARR informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie wytworzonych przez siebie biokomponentów.

Dział: Komunikaty
piątek, 09 wrzesień 2011 06:48

Zmiany w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin została opublikowana 6. września 2011 r. w Dz. U. Nr 186 poz. 1099.

Dział: Komunikaty

19 sierpnia 2011 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 172, poz. 1027).

Dział: Komunikaty
poniedziałek, 22 sierpień 2011 06:56

Zmiany w podziale środków PROW 2007-2013

16 sierpnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 1011).

Dział: Komunikaty
Oznaczone pod
Strona 1 z 3