Wyświetlenie artykułów z etykietą: zwierzyna łowna

poniedziałek, 14 listopad 2011 11:31

Obowiązkowe ubezpieczenie od szkód zwierzyny łownej

Z wielu województw napływają do Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioski walnych zgromadzeń izb rolniczych dotyczące problemu niszczenia zasiewów i upraw przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową takie jak żurawie, kormorany, gęsi. Problem ten poruszany był wielokrotnie w korespondencji kierowanej zarówno przez Zarząd KRIR, jak i poszczególne izby rolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także do Ministra Środowiska – pisze na swojej stronie KRIR.