środa, 25 styczeń 2012 14:46

Ratować żywność i rolników!

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Choć ceny żywności rosną, to zarobki rolników maleją. Na domiar złego co raz więcej żywności jest marnowane. W ostatni czwartek PE zajmował się tymi dwoma problemami. W jednej rezolucji deputowani zaproponowali wsparcie dla rolników, a w drugiej zaapelowali o zaprzestanie masowego wyrzucania żywności.


Całkowity koszt środków produkcji ponoszony przez rolników UE wzrósł w latach 2000–2010 średnio o prawie 40 proc., natomiast ceny skupu wzrosły średnio o mniej niż 25 proc.

Wyższe ceny żywności nie przekładają się automatycznie na wyższe dochody rolników, przede wszystkim ze względu na szybkość wzrostu kosztów środków produkcji rolnej i zwiększającą się rozbieżność między cenami produkcyjnymi a konsumpcyjnymi.

Dodatkowo producenci pierwotni nie mogą w pełni czerpać korzyści ze wzrostu cen zbytu, ponieważ są one „ściśnięte" między niskimi cenami producenta, które wynikają z silnych pozycji przetwórców i detalistów, a wysokimi cenami środków produkcji, które wynikają ze wzrostu koncentracji przedsiębiorstw wytwarzających środki produkcji.

Dlatego PE wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy przejrzystości cen środków produkcji rolnej oraz zapewnienie, że reguły konkurencji mają zastosowanie i są narzucane zarówno w górę, jak i w dół łańcucha rynku żywności.

Deputowani chcą także dokładniejszej oceny wpływu prawodawstwa UE na zrównoważony charakter i konkurencyjność europejskiego rolnictwa. PE uważa, że należy zwrócić uwagę na koszty związane z zapewnieniem zgodności z prawodawstwem Unii.

Europosłowie wezwali również Komisję i państwa członkowskie do bliższego przyjrzenia się roli, jaką mogłyby odegrać spółdzielnie i organizacje producenckie w organizowaniu zbiorowych zakupów środków produkcji rolnej z myślą o wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej rolników w stosunkach z przemysłem w górę łańcucha produkcji rolnej.

Parlament zwrócił też uwagę na innych aspekt związany z żywnością. Do 50 proc. jadalnej i zdrowej żywności zostaje co roku zmarnotrawione w gospodarstwach domowych, supermarketach i restauracjach w UE. Jednocześnie 79 milionów obywateli UE żyje poniżej progu ubóstwa, a 16 milionów musi polegać na pomocy żywnościowej z instytucji dobroczynnych.

Jedzenie jest marnowane na wszystkich etapach - zarówno przez producentów, przetwórców, sprzedawców, dostawców i konsumentów - dlatego posłowie wzywają do wprowadzenia skoordynowanej strategii, łączącej działania europejskie i krajowe w celu poprawy wydajności wzdłuż całego łańcucha dostaw i konsumpcji w poszczególnych sektorach. Apelują także, żeby uznać marnotrawienie żywności za problem niecierpiący zwłoki.

 

 


Źródło: © Unia Europejska, 2012 – źródło: europarl.europa.eu, Parlament Europejski 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.