Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007 - 2013 w okresie składania wniosków 26 września - 7 października 2011 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Lista dotyczy czwartego naboru.

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011 r. oraz od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

poniedziałek, 23 styczeń 2012 12:00

Od dziś można wnioskować o pomoc na odtworzenie lasu

Od dziś (czyli od 23 stycznia 2012 r.) można składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe.

piątek, 20 styczeń 2012 14:16

Ponad 30 mld zł wypłacono z PROW 2007-13

Ponad 30 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

W rolnictwie polskim charakteryzującym się nadal dużym rozdrobnieniem, znaczący wpływ na aktualny stan wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze miał przede wszystkim kierunek zmian zachodzących w latach 2002-2010 w strukturze obszarowej gospodarstw, postęp techniczny oraz uwarunkowania ekonomiczne produkcji rolnej.

czwartek, 12 styczeń 2012 12:42

Masz 150 dni na poprawki w biznesplanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że młodzi rolnicy, którzy złożyli wnioski o pomoc w 2011 roku mają 150 dni na wprowadzenie ewentualnych zmian w biznesplanie.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Lista dotyczy czwartego naboru.

Strona 1 z 16