czwartek, 26 styczeń 2012 11:22

Daliśmy dobrą podstawę dla kolejnych prezydencji

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

23. stycznia podczas obrad Rady Ministrów dyskutowano na temat regulacji rynków rolnych w ramach reformy WPR po 2013r. Zarysował się wyraźny podział krajów na 2 grupy w zakresie propozycji zniesienia kwot cukrowych od 2015 r.


Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przebywał w dniach 23. i 24. stycznia br. w Brukseli.

Minister Sawicki opowiedział się za utrzymaniem kwotowania w sektorze cukru do 2020 roku. Podobne stanowiska prezentowane były przez Rumunię, Słowację, Finlandię, Belgię, Francję, Portugalię, Węgry, Grecję i Litwę. W debacie wielu ministrów podkreślało potrzebę utrzymania interwencji na rynkach rolnych w formie siatki bezpieczeństwa, w czasach niestabilnych warunków produkcji rolniczej. Grupa państw liberalnych zaapelowała o zniesienie subsydiów eksportowych, jako instrumentu zakłócającego handel na rynkach międzynarodowych (Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Niemcy).
Prezydencja duńska przedstawiła program prac na I półrocze 2012r, podkreślając wagę prac nad reformą WPR oraz dobrostanem zwierząt. W sprawach różnych delegacja Holandii zgłosiła problem pojawienia się wirusa Schmallenberg, który atakuje bydło i owce oraz rozprzestrzenia się na inne kraje UE.

Podsumowanie polskiej prezydencji przed Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi (COM AGRI) w Parlamencie Europejskim ( PE) odbyło się 24. stycznia. Minister Marek Sawicki wskazał, że polska prezydencja była pierwszą, która w ramach postanowień Traktatu Lizbońskiego ściśle współpracowała z Parlamentem Europejskim, zgodnie z zasadą współdecydowania. Podsumowując ostatnie pół roku minister podkreślił, że jest szczególnie zadowolony ze współpracy z PE nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

- Bardzo cieszy mnie fakt, że udało mi się wyjść z debatą nad propozycjami Komisji Europejskiej poza gmach Rady – powiedział minister dziękując eurodeputowanym za trud i zaangażowanie w projekt trzech wspólnych debat Rady, PE i KE, podczas których omówiono kwestie dotyczące reformy WPR do 2020 roku. Zważywszy na fakt, iż Traktat nie narzuca konieczności współpracy pomiędzy instytucjami na tak wczesnym etapie prac, ta inicjatywa była nowatorskim podejściem. - Jestem przekonany, że wyniki wzajemnej współpracy polskiej prezydencji i Parlamentu Europejskiego w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rolnej będą stanowiły dobrą podstawę dla kolejnych prezydencji – zaznaczył minister.

Sukcesem polskiej prezydencji było uzgodnienie Programu Pomocy dla Osób Najbardziej Potrzebujących w UE na lata 2012 i 2013. - Polska prezydencja, podobnie jak Parlament Europejski traktowała kwestię kontynuacji programu żywnościowego dla najuboższych obywateli UE priorytetowo – przypomniał minister o dodał, że - to polska prezydencja uporczywie wracała do debaty nad tym tematem podczas czterech kolejnych posiedzeń Rady AGRIFISH (we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu) uzyskując w grudniu porozumienie.

Europosłowie, którzy zabrali głos w debacie wielokrotnie dziękowali polskiemu ministrowi rolnictwa za wzorcową współpracę z Parlamentem Europejskim podczas ostatniego pół roku. Podkreślali, że współpraca z polską prezydencją była twórcza i interesująca. Podziękowania za profesjonalizm i zaangażowanie płynęły zarówno w stronę ministra, jak i całego zespołu polskiej prezydencji.

 

 


Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.