Wyświetlenie artykułów z etykietą: spotkanie

poniedziałek, 30 maj 2011 09:02

Nadwyżki żywności dla najuboższych

W dniu 25 maja br. w Brukseli odbyło się specjalne posiedzenie Grupy Ekspertów poświęcone programowi „Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej". Było to pierwsze od początku uruchomienia programu, tj. od 22 lat, spotkanie zorganizowane przez Komisję Europejską mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi uczestniczącymi w programie pomocy żywnościowej.

W piątek gościem ministra rolnictwa, Marka Sawickiego, był dyrektor generalny DG ds. rolnictwa i rozwoju wsi Komisji Europejskiej Jose Manuel Silva Rodriguez. - Spotkanie miało charakter techniczny i związane było z konsultacjami przed polską Prezydencją – poinformował minister po rozmowach. - Doświadczenie dyrektora jest niebagatelne, gdyż pełni tę funkcję już po raz drugi – dodał szef resortu.

piątek, 27 maj 2011 06:55

Drobiarze powinni się skonsolidować

Minister Marek Sawicki spotkał się wczoraj z przedstawicielami branży drobiarskiej. Rozmowa była okazją do dyskusji na temat bieżącej sytuacji na polskim i światowym rynku drobiu. W trakcie rozmów poruszono między innymi kwestię znakowania żywności ze względu na kraj pochodzenia oraz dyskutowano o korzyściach i zagrożeniach z tego wynikających.

O więcej odwagi w reformowaniu Wspólnej Polityki Rolnej zaapelował wczoraj, za pośrednictwem dziennikarzy, do francuskich decydentów i polityków minister Marek Sawicki. Minister spotkał się z grupą przebywających w Polsce przedstawicieli głównych francuskich, rolniczych mediów.

poniedziałek, 23 maj 2011 16:29

Walka o WPR trwa dalej

Minister Marek Sawicki uczestniczył dziś w debacie z przedstawicielami niemieckich organizacji pozarządowych z obszaru rolnictwa i ochrony środowiska, na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Ambasady RP w Berlinie.

Oznaczone pod

- Dziś trzeba jasno powiedzieć, że Europa nie wypracowuje określonej dla niej kwoty mleka, a przekraczają ją zaledwie dwa państwa – powiedział minister rolnictwa podczas spotkania z przedstawicielami branży mleczarskiej. Omawiano także zmiany, jakie są planowane w zakresie produkcji i przetwórstwa mleka.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki odbył wizytę w Kanadzie przy okazji polskiego udziału w targach SIAL Kanada oraz z rozmowami z partnerami kanadyjskimi nt. możliwości intensyfikacji polsko-kanadyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w zakresie rozwiązania problemów weterynaryjnych, rozwoju współpracy naukowej i wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym.

czwartek, 12 maj 2011 07:09

Unia bez tajemnic

„W zdrowym ciele zdrowy duch" – pod takim hasłem 9 maja br. odbył się Ogólnopolski Przegląd Państw Unii Europejskiej „Unia bez tajemnic", w którym uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia organizowanego w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach.

piątek, 06 maj 2011 07:08

Przygotowania ministerstwa do prezydencji

W dniach 5-6 maja br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbywa się seminarium dotyczące przygotowań do polskiej prezydencji, w którym biorą udział przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach przygotowań resortu rolnictwa do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

W Brukseli rozpoczęło się dwudniowe spotkanie pod hasłem: Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF). Spotkanie dotyczy przyszłości ochrony klimatu na świecie i tego, jakie porozumienie uda się osiągnąć w Durbanie podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Do negocjacji z największymi gospodarkami świata, takimi jak USA, Chiny czy Brazylia po raz pierwszy zasiądzie też Polska, którą reprezentuje prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Dział: Ekologia
Strona 11 z 16