piątek, 20 styczeń 2012 13:17

Ceny produktów rolnych w grudniu

Na rynku rolnym w grudniu 2011 r., w skali roku, utrzymał się wzrost cen większości produktów rolnych.

KRIR poinformowała, że dniu 19 stycznia br. odbyło się posiedzenie Senatu RP podczas, którego przyjęto ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Komisja Zdrowia po posiedzeniu w dniu 18 stycznia br. rekomendowała Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek (4 senatorów głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu).

czwartek, 19 styczeń 2012 14:12

Prace wchodzą w kolejną fazę

Wczoraj w siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie z organizacjami rolniczymi, związkami zawodowymi, branżowymi organizacjami rolniczymi, samorządem rolniczym oraz spółdzielczością rolniczą, w ramach prowadzonej przez ministra debaty publicznej dotyczącej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

środa, 18 styczeń 2012 09:46

Medale dla walczących leśników

Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 16 stycznia br. wręczył medale „Pro Memoria". - To bardzo ważne pamiętać o tych, którym zawdzięczamy dziś wolną, demokratyczną i niepodległą Polskę – mówił podczas uroczystości.

12 stycznia 2012 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U z 2012, poz. 36).

W dniu 13 stycznia 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2012r., poz. 47).

wtorek, 17 styczeń 2012 12:25

ARR nagrodziła dzieci

12 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren na warszawskim Bemowie odbył się bal karnawałowy, w którym wzięły udział dzieci z klas 0-III. Bal odbył się pod hasłem: „Niech na saniach Pani Zimy wjadą do nas witaminy".

wtorek, 17 styczeń 2012 10:07

Są już wyniki Powszechnego Spisu Rolnego

GUS w publikacji „Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej", będącej wynikiem przeprowadzonego Powszechnego Spisu Rolnego, podaje najważniejsze dane dotyczące polskich gospodarstw oraz pogłowia zwierząt.

Strona 2 z 100