wtorek, 17 styczeń 2012 14:19

Nowe decyzje administracyjne lekarzy weterynarii

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

12 stycznia 2012 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U z 2012, poz. 36).


Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania wykonują przepisy prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z możliwościami wskazanymi w odpowiednich aktach prawa Unii Europejskiej podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, utrzymujący w swoim gospodarstwie ptaki bezgrzebieniowe (np. strusie) lub ssaki parzystokopytne zaliczane do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. jelenie, daniele) uprawniony do uboju tych zwierząt będzie mógł za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej poświadczać w odpowiednim oświadczeniu, które towarzyszy poddanemu ubojowi zwierzęciu do rzeźni prawidłowość przeprowadzenia tego uboju i wykrwawiania oraz jego datę i czas. W przypadku uzyskania tego rodzaju zezwolenia ww. informacje nie będą musiały być potwierdzone w świadectwie wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii.

Kolejne rozwiązanie upoważnia powiatowego lekarza weterynarii do udzielania, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na dostarczanie głów zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na włośnicę (np. dzików) przed uzyskaniem wyników badania tuszy na obecność tych pasożytów do właściwego przedsiębiorstwa lub zakładu uprawnionego do wytwarzania trofeów myśliwskich. Przepis ten ma na celu ułatwienie myśliwym oraz odpowiednim przedsiębiorstwom lub zakładom pozyskanie takich trofeów.

Rozporządzeniem tym przyznano również powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwość w zakresie udzielenia zgody na zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych, o których mowa w rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.) przez przedsiębiorcę prowadzącego zakład rozbioru mięsa drobiowego o małej zdolności produkcyjnej. Wskazano także wielkości produkcji świeżego mięsa drobiowego prowadzonej w takim zakładzie, w odniesieniu do której odstępstwo to może być przyznane. Jednocześnie, w celu ujednolicenia przepisów, zwiększono limity tygodniowej produkcji w zakładach produkujących mięso mielone i surowe wyroby mięsne, w przypadku których przedsiębiorcy prowadzący takie zakłady mogą ubiegać się o uzyskanie zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii na zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych, o których mowa w rozporządzeniu.

Jednocześnie w rozporządzeniu wskazano urzędowego lekarza weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem zajmującym się produkcją mięsa drobiowego, jako właściwego do wydawania decyzji administracyjnej w sprawie poddania mięsa drobiowego, niespełniającego kryterium mikrobiologicznego odnośnie Salmonella, określonej obróbce mającej na celu wyeliminowanie ww. bakterii, przed wprowadzeniem takiego mięsa na rynek w celu spożycia przez ludzi.

 


Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.