Uzupełniająca płatność podstawowa jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Jednak, żeby ją otrzymać trzeba spełnić konkretne warunki. Jakie?

Do Jednolitej Płatności Obszarowej zastosowanie ma zasada stopniowego dochodzenia do poziomu płatności bezpośrednich stosowanego w krajach UE-15 (phasing-in). Oznacza to, iż poziom tych płatności, zgodnie z art. 121 rozporządzenia Rady nr 73/2009, wzrasta corocznie (do momentu osiągnięcia poziomu 100%) i począwszy od 2004 r. kształtuje się w sposób następujący: 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, a w 2013 r. wyniesie 100% poziomu płatności stosowanych w Unii Europejskiej na dzień 30 kwietnia 2004 r.

Wykaz powierzchni w ramach działek ewidencyjnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 roku

Zasady przyznawania dotacji z tytułu jednolitej płatności obszarowej czasami sprawia wielu rolnikom niemało problemów. Nie zawsze wiedzą komu się ona należy i na jakich zasadach. A pieniądze przecież są dla ludzi. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami przyznawania tej pomocy.

476 tys. rolników otrzymało z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 760 mln zł w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

poniedziałek, 21 listopad 2011 12:38

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - lista

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007 - 2013 w okresie składania wniosków 26 września - 7 października 2011 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 27 września - 14 października 2011 r. na operacje dotyczące wyłącznie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia 2012 r.

Strona 4 z 16