Już niewiele czasu mają mikroprzedsiębiorcy, którzy chcą w tegorocznym naborze skorzystać z pomocy ARiMR w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 7 października mija bowiem termin składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w warunkach uczestnictwa w mechanizmach „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wprowadzono zapisy dotyczące odstąpienia przez ARR od egzekwowania wymogu wydatkowania przez beneficjenta do 30.09.2011 r. środków finansowych na realizację inwestycji objętych umową.

czwartek, 06 październik 2011 07:55

Będziemy płacić wyższy podatek rolny?

Tego pytania boją się wszyscy, a jeszcze bardziej wszyscy obawiają się odpowiedzi. Tym bardziej, że zwiększenie podatku rolnego - i to dwukrotnie - jest bardzo prawdopodobne. Dlaczego?

środa, 05 październik 2011 08:26

Można zgłaszać uszkodzenia w uprawach leśnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o możliwości zgłoszenia uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Znany jest już kurs wymiany zł/euro, po którym przeliczane będą stawki płatności bezpośrednich za 2011 r. Dowiedz się, ile dokładnie będą wynosiły stawki.

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs jest bardziej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 3,9847 zł za euro, ponieważ jest on wyższy o ponad 42 grosze.

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który przewiduje wprowadzenie w latach 2012-2013 nowej płatności do tytoniu wysokiej jakości oraz oddzielnej płatności do owoców miękkich.

Już po raz piąty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Strona 6 z 16