środa, 08 czerwiec 2011 10:59

Grunty rolne sprzedają się znakomicie – dlaczego?

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Wraz z nieznaczną poprawą sytuacji gospodarczej w kraju, ale przede wszystkim poprawą koniunktury w rolnictwie, szczególnie na rynku zbóż, pojawiły się symptomy ożywienia również na rynku gruntów, a ceny w I kw. 2011 r. zanotowały istotne roczne wzrosty.


Przeciętny koszt nabycia 1 ha ziemi rolnej w I kw. 2011 r. wyniósł 19 429 zł w obrocie prywatnym i 15 157 zł ziem z Zasobu WRSP. Na przestrzeni roku ceny wzrosły o 9,5 proc. tj. o 1 681 zł/ha (pomiędzy rolnikami) i o 4,3 proc. tj. o 624 zł/ha (ziemie sprzedawane przez ANR).

Wysokie ceny zbóż i oleistych są i pozostaną w 2011 r. istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost popytu na ziemię. Jej ceny sezonowo mogą być najwyższe w okresie poprzedzającym zbiory. W koszcie zakupu uwzględnione bowiem będą oczekiwane przychody z upraw znajdujących się na
tych ziemiach.

Ponadto czynnikiem zwiększającym popyt na grunty, choć w istotnie niższym stopniu niż ceny płodów rolnych, jest wzrost inwestycji na rynku mieszkaniowym. Co prawda skala poprawy na tym rynku nie jest tak znaczna, by generować tak silne jak w okresie boomu wzrosty cen, ale na pewno wpływa na wzrost popytu na ten zasób kapitałowy.

Jednocześnie inwestowanie w rynek ziemi w dalszym ciągu postrzegane jest jako bezpieczniejsze zarówno od inwestycji na rynku mieszkaniowym, jak i kapitałowym, tym samym popyt inwestycyjny na grunty nadal jest obecny w Polsce.

Nie bez znaczenia na rynek ziemi ma dalszy rozwój energii wiatrowej. Cena ziemi, na której lokalizowane są /lub są planowane elektrownie wiatrowe jest istotnie wyższa od pozostałych gruntów regionu. Inwestorzy z tego segmentu generują popyt nie tylko w kierunku kupna ale przede wszystkim dzierżawy ziemi szczególnie w regionach Polski północnej i
środkowej. Popyt ten wpływa na wzrost cen ziemi, ale jest on jednocześnie łagodzony, szczególnie w Polsce północnej wzrostem podaży ziem Zasobu ANR. Zgodnie z zapowiedziami ANR w 2011 r. roku procedurom sprzedaży zostanie poddanych ok. 300 tys. ha.

Natomiast bezpośrednio do sprzedaży Agencja wystawi 200 tys. ha. ANR podaje, że intensyfikacja sprzedaży jest związana m.in. z jej planem finansowym w br. Zwiększona podaż ziemi będzie przynajmniej w części regionów Polski wyhamowywała potencjalne wzrosty cen. Jednocześnie prognozowane utrzymanie się rekordowo wysokich cen płodów rolnych, nawet w kolejnym sezonie, będzie istotnie oddziaływało w kierunku wzrostu cen ziemi. Tym samym oczekiwana stabilizacja cen ziemi może przerodzić się we wzrosty, a roczna dynamika cen może być nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej.

Źródło: analizy.bgz.pl Bank BGŻ AgroMonitor Nr 192 – 30 maja 2011

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.