wtorek, 24 styczeń 2012 14:15

Uroczyste podsumowanie roku

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

20 stycznia 2012 r. w Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" odbyła się narada Dyrekcji Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z Kierownikami Biur Powiatowych, podczas której podsumowano realizację zadań w roku 2011. Z ramienia Kierownictwa Agencji w naradzie uczestniczył Mariusz Kostka Zastępca Prezesa ARiMR.


Spotkanie służyło omówieniu działalności Śląskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w zakresie płatności bezpośrednich, ONW oraz innych działań PROW 2007-2013, sytemu IRZ , kontroli na miejscu oraz prac administracyjnych.

Na naradę podsumowującą 2011 rok zaproszone zostały również instytucje współpracujące na rzecz sektora rolnego w woj. śląskim między innymi: władze samorządowe powiatu Lublinieckiego i Gminy Koszęcin, Śląski ODR, KRUS, ARR, WIORiN, Śląskiej IR, Inspekcji Wet. oraz Zw. RKiOR.

Naradę otworzył Stanisław Gmitruk Dyrektor Śl.OR ARiMR w Częstochowie. Potem głos zabrali przedstawiciele ziemi lublinieckiej Zbigniew Cierniak Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Grzegorz Ziaja Wójt Gminy Koszęcin oraz Jerzy Socha Kierownik Lublinieckiego Biura Powiatowego ARiMR, którzy przybliżyli piękno powiatu lublinieckiego, bogactwo kultury oraz wyniki pracy ARiMR w powiecie. Dyrektor Gmitruk przedstawił osiągnięcia ARiMR w skali całego województwa.

Kolejnymi mówcami byli: Ewa Nowak Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Irena Łaba Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz Tadeusz Sarna Powiatowy Lekarz Weterynarii, Tomasz Żabiński Dyrektor O/T Agencji Rynku Rolnego, Tadeusz Toma Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Lublinieckiego, Marek Konina Prezes OSM Lubliniec oraz Mariusz Kostka Zastępca Prezesa ARiMR. Wszyscy zgodnie podkreślili, że dla dobra rolnictwa w województwie śląskim potrzebna jest dalsza współpraca wszystkich instytucji, tak by podejmowane działania skutkowały maksymalizacją pomocy finansowej kierowanej dla rolników i przedsiębiorców z terenów wiejskich przy pełnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.

Po części oficjalnej narady odbyło się spotkanie robocze pracowników Śl.OR podczas którego Mariusz Kostka Zastępca Prezesa ARiMR przedstawił założenia i plany kierownictwa Centrali ARiMR na rok 2012. Na zakończenie uczestnicy narady, zaproszeni goście obejrzeli film z koncertu jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz zwiedzili zespołów parkowo-pałacowy "Śląska" - ambasadora polskiej kultury ludowej i narodowej.

Udział w naradzie Mariusz Kostka Zastępca Prezesa ARiMR poprzedził wizytą w siedzibie Śląskiego OR, gdzie w godzinach porannych odbył robocze spotkanie z kierownictwem, a następnie zwiedził siedzibę OR.

Narada podsumowująca kolejny rok działalność Śląskiego OR ARiMR w 2011 roku zbiegła się w czasie z wizytą na Ziemi Lublinieckiej - Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który w tym czasie gościł również w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie.

 

 


Źródło: arimr.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.